BRIGÁDA!!!

MILÍ RODIČIA, STARÍ RODIČIA A PRIATELIA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

 ĎAKUJEME!!!

Všetkým rodičom, starým rodičom, ktorí sa včera zúčastnili na jarnej brigáde a odviedli veľký kus práce