ZATVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

Oznam!
Pre vysokú chorobnosť bude z nariadenia RÚZV

MŠ ZATVORENÁ od 20.2-26.2.2019

Prevádzka bude obnovená 27.2.2019 (t.j.nástup do MŠ v stredu!!!)