ĎAKUJEME

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii akcie „Jesenné radovánky“. Vďaka Vám zažili všetky deti krásne, hravé, radostné popoludnie.