Jesenné radovánky

Materská škola Jána Cikkera v spolupráci s Rodičovským výborom,

Vás pozývajú dňa

 19.10.2017 o 16:00 hodine v areáli MŠ

Na     Jesenné   radovánky

 

Prosíme všetkých, ktorí sa zúčastnia tejto pohybovo-kreatívnej akcie, o príspevok v podobe občerstvenia .Nakoľko hladošov je veľa ale dodávatelia sa opakujú tí istí. Budeme radi, keď prispejú aj ostatní rodičia.

Za pochopenie ďakujeme.

Počas akcie za deti sú zodpovední rodičia !!!