Voľby do Rady školy

Nakoľko sa skončilo funkčné obdobie Rady školy, Vám oznamujeme, že dňa 23.3.2017 o 16.00 hodine sa uskutočnia voľby do Rady školy zo zástupcov rodičov detí. Kto má záujem iniciatívne pomáhať a presadzovať záujmy Materskej školy, rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a  vyjadrovať sa k školskej problematike, môže sa prihlásiť za kandidáta na e-mail: matskol@centrum.sk  do 22.3.2017.